Wednesday, August 1, 2012

Srpske Zemlje, Srpski RodDonate here: http://28jun.blogspot.ca/p/donations.html

A successful delivery of the $1.5M medical aid container to Gracanica, Kosovo on June 28, 2012 marked the completion of the 9-month long campaign - "Boj za Kosovo" - by diaspora organization, 28. Jun. Today, 28. Jun embarks upon a second, ever-more ambitious undertaking - "Srpske Zemlje, Srpski Rod" - aiming to send $5M in humanitarian aid to Serbian people in need.
Please spread the word of the initiative and share our commercial!

Uspešna isporuka medicinskog kontejnera sa vrednošću od $1,5M do Gračanice, Kosova 28. juna 2012 je obeležila završetak kampanje koja je trajala 9 meseci - "Boj za Kosovo" - od dijasporske organizacije, 28.Jun. Danas, 28. Jun pokreće sledeći, još ambiciozniji poduhvat - "Srpske Zemlje, Srpski Rod" - sa ciljom da pošalje $5M humanitarne pomoći najugroženiju srpskim zajednicama na području bivše Jugoslavije.
Molimo Vas, širite reč o inicijativi i share-ujte našu reklamu!

For more info visit us at:
www.28jun.org
https://www.facebook.com/28jun
http://twitter.com/28junorg